ita Onrechtmatige ontruiming Friesland - Vitalifeiten
Onrechtmatige ontruiming Friesland

Onrechtmatige ontruiming Friesland

Politie wordt hier ingezet in een civiele procedure. In Jip en Janneke taal is dat. De deurwaarder huurt politiepakken in om mensen van hun huis en spullen te beroven.
De onwetende politie agenten laten zich hiervoor gebruiken ze volgen klakkeloos de orders op van de directeur van het bedrijf NV.Nederland. Vandaar ook dat ook deze ovj vol trots de voorkant van zijn “bedrijfspasje” laat zien.
Is hij zich bewust van het feit dat hij medeplichtig wordt gemaakt aan de strafbare feiten en de schending van de mensenrechten die de deurwaarder pleegt?

 

Originele beelden van de huisuitzettingen zijn te zien in de
afspeellijst hier onder.

Bewijslast gevorderd te tonen bij alle partijen, NOOIT zijn de contracten van de corporatie ABN AMRO N.V. getoond, alle contracten zijn gesecuritiseerd( verkocht op financiële markt http://vorige.nrc.nl/nieuwsthema/kred… ) dit geld voor alle mensen, tevens wordt geld door banken uit het niets elektronisch gemaakt en wij, de mensen liggen er 30 jaar voor krom. Geen CONTRACT is geen verplichtingen naar elkaar, dus geen rechtsgeldige vorderingen (acceptgiro is vrijwillige bijdrage), en niet ondertekend door bevoegde met naam en natte inkt handtekening. Tevens was de originele beschikking niet voorzien van IN DE NAAM DES KONINGS(vreemd ook, rechtstaat of dictatorische monarchie) zoals vereist voor een executoriale titel, en op de stukken van de deurwaarder stond ineens het er wel op. De beschikking was ook niet correct ondertekend met naam en geen natte inkt handtekeningen en dus niet rechtsgeldig en stonden niet de mensen op het stuk, maar de natuurlijke personen, oftewel, fictive juridische entiteiten, er is met nadruk schriftelijk en mondeling gezegd dat we dat niet zijn. Ook is niet op de beschikking aangegeven de functie (rechter). De heren van AGIN Pranger ‘Gerechtsdeurwaarders’ hun betekening niet met naam bij natte inkt handtekening ondertekend. NOCH de deurwaarders, NOCH de politie heeft de bevoegdheid om te mogen ontruimen! Is corporatie zie kvk http://www.kvk.nl/orderstraat/subprod…. Vandaar dat ik zeg 3 maal geen toestemming op verbaal contract. Een Ieder heeft recht op een eerlijk proces EVRM art. 6 is hier geschonden en art. 5 http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees….

“Wetboek voor strafrecht, Titel XXVIII Ambtsmisdrijven
Artikel 365
De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie” bijvoorbeeld.

Artikel 94 van de grondwet “Internationale verdragen overstijgen de Nederlands wet in geval van een conflict. Wij hebben op dit moment een conflict over uw beslaglegging en dus gaan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens(UVRM) en Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) gelden“; http://wetten.overheid.nl/BWBV0001000…
De Universele verklaring van de rechten van de mens zegt dat je vrij bent om te doen wat je wilt zolang je een ander of zijn eigendommen niet schaadt. Deurwaarders Egbert Dragstra en Jan Willem de Boer en politie hebben mensenrechten geschonden door beslaglegging en het afnemen van eigendommen op een niet rechtsgeldige manier. UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) art. 17 lid 1 & 2. Criminele activiteiten onder het mom van commerciële wetgeving(wetgeving voor natuurlijke personen) waarbij elke vorm van moraliteit is verdwenen.

Tevens is door de politie niet de juiste vereiste legitimatie getoond, dus totaal onbevoegd. Ook in de Leeuwarder Courant http://www.lc.nl/friesland/vier-onbev… Deze mensen dienen opgepakt te worden, plegen strafbare feiten.

Alle mensen zijn vrij van fictieve schuld geen contracten in breedste zin des woords.
Basis onvervreemdbare mensenrechten: Onderdak, Voeding, Zorg, Bovenwijs en Kleding

STRAFBARE FEITEN
renco van de familie de gries 12:50 uur gegijzeld. Niet gesommeerd, geen gegronde reden tot ontvoering, geen strafbare feiten
Mishandeling/Ambtsmisbruik/Huisvredebreu­k/Inbraak/Vandalisme/Vrijheidsberoving/O­ntvoering/Gijzeling (soevereine vrije mensen)
Diefstal/Niet juist tonen van legitimatie openbaar beëdigde ambtenaar/Geen bevoegdheid ontruiming (corporatie)/Schending van de Mensenrechten/Geen rechtsgeldige documenten, valsheid in geschrifte
‘Rechter’ schriftelijk meerdere malen verzocht zich te legitimeren en bewijs van ambtseed, niet getoond

Belasting is roof politicus

De natuurlijke persoon

Global banking fraud

Alle banken zijn ook al op internationale wetgeving (UCC law) berecht in 2012 door The One People Public Trust:
www.courtesynotice.com

Een fragment van de juridische documenten:

Bank Charters Cancelled: (Refer: TRUE BILL: WA DC UCC Doc# 2012114776 Oct 24 2012)
“Declared and ordered irrevocably cancelled; any and all charters for Bank of International Settlements (BIS) members thereto and thereof including all beneficiaries, including all certain states of body owning, operating, aiding
and abetting private money systems, issuing, collection, legal enforcement systems, operating SLAVERY SYSTEMS …
commandeering lawful value by unlawful representation…”

http://vereniging.vrije-mens.org/
http://volkstribunaal.net/
http://courtesynotice.com/
http://www.kennisgevingvrijemens.nl/
http://ikclaimmijnnaam.nl/

liefde is de sleutel

Related Posts

Gerechtsdeurwaarder pleegt meineed

Gerechtsdeurwaarder pleegt meineed

Vitalifeiten Jaaroverzicht 2013

Vitalifeiten Jaaroverzicht 2013

Rampenbestrijden met leugens

Rampenbestrijden met leugens

Bunkerboy laat zich niet tegen houden

Bunkerboy laat zich niet tegen houden

2 Comments

Geef een reactie

Translate »