ita Uitspraak mishandeling deurwaarder - Vitalifeiten
Uitspraak mishandeling deurwaarder

Uitspraak mishandeling deurwaarder

De uitspraak.
Vandaag is het dan eindelijk zover, gaat het gerechtshof Den Bosch zich aan hun regels houden of toveren ze nog wat onverwachts uit hun hoge hoed?
We gaan het meemaken.
Wish me luck en stuur liefde en licht naar ons en de togamensen opdat het duister verdwijnt en de rechtbank mag transformeren naar een rechtspraak.

Uitspraak mishandeling deurwaarder

Betreft: Uitspraak hoger beroep 20-000171-17
op 16 februari 2018, 9.00 uur gerechtgebouw ‘s-Hertogenbosch

Geachte Mr. E en Mv v K

De schriftelijke weergave van rechterlijke beslissingen, de minuut, afschriften en grossen moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften. De artikelen. 230 lid 3 en 231 Rv en art. 462 Sr zijn van toepassing voor de ondertekening. Artikel 160 lid 1 betreft de status van de minuut: ‘De kracht van het schriftelijk bewijs is in de oorspronkelijke akte gelegen.’ Ontbreekt de minuut of is van het bestaan niet gebleken, dan is er sprake van een schending van vormvoorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd.
Immers, bestaat er geen minuut, dan kan er ook geen grosse of afschrift bestaan ex art. 160 lid 2 Rv.10 Ook dan kan gesproken worden van schendingen van processuele voorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd en kan een beroep op processuele nietigheid worden gedaan.

De handelwijze van de uitvoerende macht, zoals toebedeeld aan gerechtsdeurwaarders als openbaar ambt welke hun loyaliteit aan hun opdrachtgever(s) laten prevaleren boven de wettelijk voorgeschreven controleplicht, e.e.a. in strijd met artt. 65, 66 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en art. 9 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Artikel 121 GW
Met uitzondering van de gevallen bij de wet bepaald vinden de terechtzittingen in het openbaar plaats en houden de vonnissen de gronden in waarop zij rusten. De uitspraak geschiedt in het openbaar.
Artikel 7 Wet op de rechterlijke organisatie
1.
De voorzitter van de meervoudige kamer doet in raadkamer hoofdelijk omvraag. De voorzitter geeft als laatste zijn oordeel.
2.
Ieder lid is verplicht aan de besluitvorming deel te nemen.
6. OVERWEGINGEN EN CONCLUSIE
Het bewaken van de kwaliteit van de Rechtspraak rechtvaardigt in alle opzichten het gebruik van een beroep op processuele nietigheid. Het is een ten onrechte ‘vergeten’ en verwaarloosde rechtsprocedure. Talloze schendingen van vormvoorschriften van openbare orde met nietigheid bedreigd, worden in de dagelijkse praktijk geconstateerd, vanaf het uitbrengen van het dagvaardingsexploot tot en met de feitelijke rechterlijke beslissing en de tenuitvoerlegging. De indruk is gewekt dat volledig ten onrechte door de verantwoordelijken met rechtspraak belast opzettelijk en zeer slordig wordt omgegaan met de implicaties van het processueel recht. Het dwingend voorschrijven van een hoger rechtsmiddel tegen een schending van vormvoorschriften van openbare orde, met de sanctie van nietigheid bedreigd getuigt van een onjuiste rechtsopvatting.

Kom je eerlijk uit voor je daden en heb je spijt en wil je het nu anders doen te goede dan krijg ook jij een knuffel

liefde is de sleutel

Related Posts

Weet dat ik van je hou

Weet dat ik van je hou

the making of Weet dat ik van je hou

the making of Weet dat ik van je hou

Vitaliti en de Ukelele

Vitaliti en de Ukelele

Vitalilive 2.0 aflevering 1

Vitalilive 2.0 aflevering 1

Geef een reactie

Translate »